AANPAK ZIEKTE EN VERZUIM

JE BENT WERKNEMER

Je bent ziek en het gaat langer duren dan je wilt. Wat doet een re-integratiecoach?

Uitvallen door ziekte is niet fijn. Fysiek ongemak door een ongeluk(je), chronische klachten waar je mee moet leren omgaan in je werk én thuis, een lang hersteltraject en veel onzekerheid staan voor de deur.

Er wordt verwacht dat je direct start met activiteiten om te re-integreren.

Afspraak met de bedrijfsarts, er worden zaken besproken en vastgelegd, er wordt een plan gemaakt met de bedrijfsarts.

~

Wat regelt je werkgever

Een aantal zaken is goed geregeld:

Het proces

Een casemanager die ervoor zorgt dat alle stappen op tijd worden uitgevoerd. De verzekeraar (of de arbodienst) regelt de casemanager want het is belangrijk dat alles op tijd gebeurt en goed wordt vastgelegd. Zo snel mogelijk weer aan het werk, want ziekte en verzuim kost geld.

Medisch

De bedrijfsarts die jou medisch onder toezicht heeft om te kunnen bepalen of je alweer aan het werk kan en hoe dat moet worden opgebouwd in uren.

Kosten

De verzekering die zorgt dat (een deel van) de kosten zijn afgedekt.

Wat heb jij nodig?

Zelfs met alle goede bedoelingen en empathie kan het nog zijn dat het niet voldoende is. Je werkgever mag je eigenlijk niets vragen, door de privacy regels. De bedrijfsarts mag niet veel meer dan belastbaarheid aangeven.
De casemanager zorgt alleen voor de formele zaken.

Uiteindelijk wil je allebei hetzelfde: duurzaam herstel. Maar wie is er dan voor jou?

  • Hoe zorg je ervoor dat jij de regie houdt, zonder het risico dat je je ‘onvoldoende inspant’ om te re-integreren?
  • Aan wie kun jij je verhaal kwijt?
  • Wie zorgt ervoor dat jouw zorgen, pijn, angst, wel willen maar nog niet kunnen, worden vertaald naar wat je weer gaat doen bij je werkgever?
  • Wie bewaakt jouw mogelijkheden, grenzen en wensen?

Dat doet de re-integratiecoach, samen met jou.

Wil je een coach die jou helpt met het invullen van de re-integratiestappen? Is je werkgever het daar mee eens?

Jij kiest wie jou daar bij begeleidt!


 

JE BENT WERKGEVER

Vanaf het begin ben ik als verzuimbegeleider het klankbord en schakelpunt voor alle partijen.

Verzuim door ziekte, frequent of (dreigend) langdurig arbeidsongeschikt: Je werknemer mag met mij alles bespreken, net als bij de bedrijfsarts.

Maar de coach is meer: vertrouwenspersoon, klankbord, hulplijn. Ik zorg ervoor dat er rekening wordt gehouden met wensen, (on)mogelijkheden en belemmeringen, ga dat invullen en oplossen. Ik ben de spin in jouw web.

Zo zorgen we ervoor dat het herstel goed en blijvend is. Zijn er blijvende belemmeringen waardoor re-integratie niet (volledig) lukt, dan maken we die helder en gaan we op zoek naar andere mogelijkheden / functies.

Jij bent ondernemer: je wilt geen hoge verzuimkosten door ziekte!

Alles wat de coach doet is erop gericht om gezamenlijk te werken aan het hervinden van de juiste balans en blijvend duurzaam herstel. Maar ook op het beperkt houden en verlagen van de kosten, want ik zorg dat je bespaart op langdurig verzuim door ziekte!

Ik zorg er ook voor dat jij ‘neutraal’ kunt blijven. Zo blijft de relatie met je werknemers gezond. Snel en goed herstel, proces en verloop in orde.

Gaat het niet lukken in eigen werk? Door helder te communiceren, eerlijk naar elkaar te blijven en alles goed in kaart te brengen kunnen we de volgende stap zetten. Ander werk, bij jou of ergens anders.

Als jouw kosten door ziekte en verzuim vorig jaar (te) hoog waren, zie je dat volgend jaar terug in je verhoogde premieberekening. Daar valt niets meer aan te veranderen. Dus dit jaar ga je ervoor zorgen dat je dat beperkt tot 1 jaar.

 

Meteen aan het werk?

Precies: afspraak en koffie plannen!