Mijn (ex-)werknemer zit in de WIA. Wat nu?

Mijn (ex-)werknemer zit in de WIA. Wat nu?

April 2019 Louise van der Veen, LM Advocaten Onlangs stuurde een werkgever mij een brief door van het UWV waarin stond dat de WIA-uitkering van mevrouw X, voormalig werkneemster, zou worden omgezet van loongerelateerde uitkering (LGU) in loonaanvullingsuitkering...