Ondernemen

in Corona-tijd:

de P&O vraagbaak

Het is zover

Thuiswerken is hard bezig een volledig geaccepteerde regeling te worden. Maar dan, hoe voorkom je als werkgever dat de werkomstandigheden niet optimaal zijn, de werknemer niet optimaal kan werken en er problemen door ontstaan?

Uitkomst: de WKR.

Vragen:

> Thuiswerkovereenkomst nodig?

> Bedrijfsbrede afspraken maken (beleid) over thuiswerken?

 

Geen punt van maken, wel meteen goed regelen!

De thuiswerkplek vergoeden onder de WKR

Nu thuiswerken als gevolg van de corona-crisis in veel bedrijven noodzakelijk is geworden, vragen veel werknemers aan hun werkgever om hun thuiswerkplek in te richten. Het is mogelijk om de werknemer belastingvrij een bedrag uit te keren hiervoor. U kunt er ook voor kiezen om materiaal ter beschikking te stellen. In een aantal cao’s zijn hier afspraken over vastgelegd. SalarisNet zet de mogelijkheden op een rij.

De werkgever kan voor meer dan alleen de computer, een bureau en een stoel een vergoeding aanbieden. Ook communicatiemiddelen, zoals de eigen mobiele telefoon van de werknemer, het internetabonnement of gebruik van de pc van de werknemer kunt u vergoeden. De belastingdienst heeft hiervoor in het Handboek Loonheffingen duidelijke richtlijnen aangegeven.

Vergoeden van communicatiemiddelen

Gebruikt de werknemer een communicatiemiddel voor 10 procent of meer zakelijk? Dan mag de werkgever de kosten hiervoor vergoeden. Hier onder vallen de smartphone, het telefoonabonnement, het internetabonnement en eventuele kosten voor software op de computer of telefoon. Het gebruik van een computer mag alleen worden vergoed als de computer voor 90 procent of meer zakelijk wordt gebruikt. Gebruikt de werknemer zijn eigen computer voor het thuiswerk tijdens de corona-crisis? Dan mag u het apparaat vergoeden.

Inrichting werkplek

Voorheen mochten werkgevers de werknemer 1815 euro geven om zijn thuiswerkplek in te richten. Van dat geld kon de werknemer naar eigen inzicht bijvoorbeeld een stoel, bureau, kast en eventuele andere inrichting aanschaffen. Deze inrichting moest wel voldoen aan de arbo-eisen. Inmiddels is deze regeling achterhaald. Inmiddels gelden alleen nog de regels van de WKR.  Voordat u overgaat tot het inrichten van de werkplek, is het aan te raden om een thuiswerkovereenkomst met de werknemer af te sluiten. Daarin moet ten minste staan dat de werknemer 1 dag per week thuis zal werken.

Materiaal ter beschikking stellen

Het is niet verplicht om de werknemer geld te geven voor de inrichting. De werkgever kan het materiaal ook kosteloos ter beschikking stellen. De werknemer moet dan al het materiaal (laptop, bureau, kasten) dat ter beschikking werd gesteld weer inleveren als hij uit dienst gaat.

Noodzakelijkheidscriterium

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn onder de WKR een gerichte vrijstelling. Maar alleen als het materiaal voldoet aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Dit is het geval als:

  • de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
  • hij de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer;
  • de werknemer de voorziening moet teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan u moet betalen als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.

 

Geeft de werknemer de voorziening niet terug moet de werkgever de (restwaarde van de) voorziening tot het loon rekenen. De werkgever mag dit loonbestanddeel ook als eindheffingsloon aanwijzen. Heeft de werknemer privévoordeel van de voorziening? Dan hoeft u dit voordeel niet tot het loon te rekenen. U mag wel een eigen bijdrage vragen als u uw werknemer laat kiezen voor een duurdere uitvoering van de noodzakelijke voorziening. De eigen bijdrage trekt u dan van het nettoloon af.

Flexkantoor

Heeft de werknemer geen ruimte voor een kantoor aan huis, maar kan hij ook niet naar kantoor komen? Dan kan de werkgever ook een flexkantoorruimte ter beschikking stellen. Deze ruimtes voldoen aan alle arbo-eisen en de werkgever betaalt een bedrag per dag, week of maand voor het gebruik van de ruimte.

P&O Service Noord-Nederland
Sylvia ter Wal

____________________
Bron: SalarisNet

 

De NOW Regeling

Het is even door de tekst heen bijten, maar dit is ‘em, de volledige uitleg van de regeling NOW voor ondernemers met personeel.

Voor de volledige uitleg: https://bit.ly/2Jru4St

In een notedop de regeling:

Een belangrijk gegeven is de verwachte omzet, of eigenlijk daling daarvan. Alleen als die meer dan 20% bedraagt kom je in aanmerking voor de regeling.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend? De hoogte van de tegemoetkoming is de uitkomst van een rekensom:

A* x B* x 3 x 1,3 x 0,9

Hierbij staat:

  • A* voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling;
  • B* voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers   waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald in een tijdvak, mits loon per werknemer niet meer bedraagt dan € 9.538,00 over het1e kwartaal van dit jaar.

Lees het maar even rustig door. Je hebt nog tijd. Maar… uiterlijk 14 april, is de toezegging, kun je de regeling aanvragen.

 

Vraagbaak voor P&O

 

Hoe zorg je voor rust, duidelijkheid en vertrouwen?

Mensen gaan zich zorgen maken over hun zekerheden. De basisbehoefte in deze tijd is vertrouwen. Dat geldt ook voor jou als ondernemer.

Maar hoe zorg je daarvoor? In deze onzekere tijd kan dat bijna niet….  of wel? Zeker wel! Door duidelijk te zijn. 

Vergeleken met andere landen hebben wij de zaken hier enorm goed geregeld. Het is nu alleen de vraag: Hoe gaan we ermee om? En hoe leg je het uit?

Ik help je om weer duidelijkheid te krijgen. Van ondernemer tot ondernemer. 

Ondernemer met personeel

Hoe ga je om met de regelingen in deze onzekere tijd? Vakantie, verlof, ziekte: alles is anders! En dat in een tijd dat jouw bedrijf financieel enorm onder druk staat. 

Hoe moeten werknemers zich gedragen, naar elkaar, naar klanten?

Hoe ga je om met afwezigheid die te maken heeft met het Corona-virus?

Hoe ga je om met medewerkers die bang zijn en in paniek raken?

CORONA VRAAGBAAK VOOR ONDERNEMERS MET PERSONEEL

door | mrt 25, 2020