Ondernemen

in Corona-tijd:

de P&O vraagbaak

De NOW Regeling

Het is even door de tekst heen bijten, maar dit is ‘em, de volledige uitleg van de regeling NOW voor ondernemers met personeel.

Voor de volledige uitleg: https://bit.ly/2Jru4St

In een notedop de regeling:

Een belangrijk gegeven is de verwachte omzet, of eigenlijk daling daarvan. Alleen als die meer dan 20% bedraagt kom je in aanmerking voor de regeling.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend? De hoogte van de tegemoetkoming is de uitkomst van een rekensom:

A* x B* x 3 x 1,3 x 0,9

Hierbij staat:

  • A* voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling;
  • B* voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers   waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald in een tijdvak, mits loon per werknemer niet meer bedraagt dan € 9.538,00 over het1e kwartaal van dit jaar.

Lees het maar even rustig door. Je hebt nog tijd. Maar… uiterlijk 14 april, is de toezegging, kun je de regeling aanvragen.

 

Vraagbaak voor P&O

 

Hoe zorg je voor rust, duidelijkheid en vertrouwen?

Mensen gaan zich zorgen maken over hun zekerheden. De basisbehoefte in deze tijd is vertrouwen. Dat geldt ook voor jou als ondernemer.

Maar hoe zorg je daarvoor? In deze onzekere tijd kan dat bijna niet….  of wel? Zeker wel! Door duidelijk te zijn. 

Vergeleken met andere landen hebben wij de zaken hier enorm goed geregeld. Het is nu alleen de vraag: Hoe gaan we ermee om? En hoe leg je het uit?

Ik help je om weer duidelijkheid te krijgen. Van ondernemer tot ondernemer. 

Ondernemer met personeel

Hoe ga je om met de regelingen in deze onzekere tijd? Vakantie, verlof, ziekte: alles is anders! En dat in een tijd dat jouw bedrijf financieel enorm onder druk staat. 

Hoe moeten werknemers zich gedragen, naar elkaar, naar klanten?

Hoe ga je om met afwezigheid die te maken heeft met het Corona-virus?

Hoe ga je om met medewerkers die bang zijn en in paniek raken?

CORONA VRAAGBAAK VOOR ONDERNEMERS MET PERSONEEL

door | mrt 25, 2020